Samar Taha Farah

Biografia

Sóc ciutadana d’aquest món i visc a Barcelona. A la Universitat de Barcelona em vaig llicenciar en Sociologia i vaig cursar els estudis de Màster oficial en Internacionalització, amb una tesi final sobre la crisi econòmica actual i les polítiques europees; i el Màster oficial en Anàlisi Pública i Assessoria Institucional, amb una tesi final basada en l’Anàlisi comparativa de les revolucions de les primaveres àrabs sobre processos oberts. Actualment curso el doctorat en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, a la Universitat de Barcelona. He treballat en el sector privat i a Organitzacions No Governamentals (ONG), així com a les institucions de l’administració pública, com a tècnica superior de diversitat i nova ciutadania; com a tècnica superior d’orientació laboral i també com a directora de projecte de desenvolupament local. Actualment treballo en el camp professional de la recerca política.


Motivació

Sóc una persona d’esquerres, internacionalista i ecologista. Necessito sentir la felicitat en el meu entorn. Vull lluitar perquè les properes generacions puguin viure en un món més just i respectuós amb la natura, i que aquestes generacions se sentin orgulloses de nosaltres, del que vam fer i del que vam aconseguir.