M Carmen Olivé Ferrer

Biografia

M Carmen Olivé Ferrer, als papers, i Carmina per la resta, sóc infermera de professió i cuidadora de convicció i fets.

He nascut i visc a Ciutat vella; he viscut diferents transformacions del barri, des del Born de fruites i verdures, a més dels gall dindi per Nadal, a la seva decadència i de nou un barri que vol ser dels veïns i veïnes i que diferents lobbys se’l disputen. He vist tancar botigues de barri, d’aquelles que se’n diuen de tota la vida. I la veritat és que no m’agrada que esdevingui marca-botiga de dia i cabaret de nit.

He treballat a un hospital de tercer nivell 17 anys i després a la Universitat de Barcelona, a infermeria, com professora, encara en actiu. He estat estudiosa i m’ha portat a viatjar per diferents contrades i veure altres ciutats i altres maneres de fer, tant pel que fa a les cures com pel que fa a la quotidianitat i hàbits de vida.

Sóc activa a nivell sindical, més que res perquè veig poca gent compromesa, tant per la salut laboral i els riscos psicosocials, com per la igualtat, també pels drets laborals que darrerament estan en entredit.


Motivació

He estat seguint l’activitat i el dia a dia de Podem, m’hi he trobat representada en les seves maners de fer, el seu discurs, proper i feminista, no com narrativa apresa i cantarella sinó que surt del que es pensa i es fa.

Per la qual cosa penso que puc aportar allò que sigui adequat a cada situació social o política. Tinc incorporada la perspectiva de les cures professionals i les cures quotidianes, considero que les relacions personals i polítiques han d’estar, d’una manera transversal, impregnades pel tenir cura, de les persones i el medi en el que vivim i ens desenvolupem. I és pel que sóc i penso que desitjo compartir amb aquest espai feina i cures.